HORARIS - PREUS - INSCRIPCIONS

Preus i horaris per a la temporada 2018-2019Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte corrent de 
BBVA  ES55-0182-0835-23-0201689059
--> indicant el nom i cognoms de l'alumne. Si es tria pagament trimestral s'haurà de fer efectiu entre els dies 1 i 10 d'Octubre, Gener i Abril

  • Per tramitar la inscripció (alumnes nous) heu d'omplir el següent document i portar-lo  el dia de la inscripció; FULL INSCRIPCIÓ

Descomptes (no acumulables)

  • Germans: Aplicable per aquells nois/es amb un germà inscrit. S'aplicarà una bonificació del 25% sobre la cuota anual d'inferior valor. Per un tercer germà inscrit el descompta d'aquest serà d'un 50%
  • Socis: En cas que el pare/mare sigui soci de la UCA, l'alumne gaudirà d'un descompte del 5%