FILOSOFIA / METODOLOGIA

Totes les tasques i activitats que realitzem a l’Escola Colomenca d’Atletisme sorgeixen desde una perspectiva inclusiva i constructivista de l’atletisme desde el desenvolupament de les habilitats motrius fonamentals fins a la tecnificació en les diferents especialitats de l’atletisme.


Volem que l’Escola Colomenca d’Atletisme sigui un espai on els nens i nenes aprenguin a:


  • Comportar-se i relacionar-se amb els altres companys.

  • Dominar i gaudir de la seva motricitat global.

  • Establir els fonaments tècnics de les disciplines bàsiques que formen l’atletisme.

  • Desenvolupar les qualitats físiques sensibles en les diferents etapes del seu desenvolupament.

  • Entendre i aplicar els valors relacionats amb la competició en el mon de l’atletisme.

  • Orientar-se cap al perfeccionament de les especialitats atlètiques on tinguin mes potencial.


El plantejament estratègic a l’hora de dissenyar i planificar els continguts de les activitats de l’ECA queda subordinat a la nostra FILOSOFIA. D’aquesta manera, ens organitzem de forma en que els continguts de les sessions de les respectives categories s’adapta a l’edat biològica i madurativa dels nens i nenes amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats físiques sensibles corresponents a cada franja d’edat. 


D’aquesta manera, desde pràctiques polivalents i multidisciplinars basades en patrons motrius fonamentals amb el joc com a eina transversal, evolucionem cap al treball dels fonaments tècnics de les especialitats bàsiques i la introducció de la competició fins a l'especialització en un sector concret, la consolidació en la participació dins del calendari federatiu i la final orientació cap al grup de tecnificació corresponent.


Esquema de l’evolució dels contingut al llarg de les diferents etapes formatives en l’Escola Colomenca d’Atletisme.