HORARIS - PREUS - INSCRIPCIONS

Preus i horaris per a la temporada 2021-2022Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte corrent de 

BBVA  ES55-0182-0835-23-0201689059
  
indicant el nom i cognoms de l'alumne. Si es tria pagament trimestral s'haurà de fer efectiu entre els dies 1 i 5 d'Octubre, Gener i Abril**LA PLAÇA ESTARÀ CONFIRMADA EN REBRE UN MAIL DE CONFIRMACIÓ. NO PODREU ASSISTIR A LA PISTA FINS QUE NO REBEU EL MAIL DE CONFIRMACIÓ.**

El primer dia d'assistència a la pista, s'ha de portar la següent documentació.
  • Germans: Aplicable per aquells nois/es amb un germà inscrit. S'aplicarà una bonificació del 25% sobre la cuota anual d'inferior valor.